Säker kommunikation på Internet

Detta är ett första inlägg i en rad med samma tema. Med säker kommunikation på Internet menar jag framförallt krypterad kommunikation. Till att börja med kommer jag inte att behandla varför man skall kryptera sin Internettrafik men det kan t.ex. handla om att skydda ditt privatliv, skydda dina eller ditt företags värden och intressen, undvika censur och övervakning. Kryptering kommer dock tyvärr inte alltid ”out of the box” i de tjänster som vi använder och även om du vill surfa säkert så kan det vara svårt att veta hur man skall gå tillväga.

Diskussioner kring köksbordet i kollektivet där jag bor har lett till några praktiska övningar och tilltag som vi gärna delar med oss av. Nästa inlägg som kommer är en beskrivning av hur jag skapade ett självsignerat certifikat till min NAS (Network Attached Storage) under domänen fileshare.se.

mtsmtsmtsmts, househouse baby!

Vad är Internet?

Även om jag är systemvetare och arbetar med IT varje dag så måste jag erkänna att jag inte utförligt på rak arm kunnat svara på frågan ”Vad är Internet?”. Går du ut och ställer frågan till tio personer på stan så tror jag att du får tio olika svar! Därför tycker jag om Stiftelsen för internetinfrastrukturs arbete för att informera om Internet. Under sommaren har jag följt deras podcast Ping! som går att nå här:
https://www.iis.se/se-podcast.xml

På stiftelsens webbsida https://www.iis.se/ kan man läsa mer om undersökningar, rapporter om internetanvändning, konsumentinformation och guider för hur du t.ex. skickar krypterad e-post.

Så här svarar barn på frågan 🙂 http://youtu.be/7lVnCiQ0jUw

Edit 2015-06-09: https://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/webbstjarnan-vad-ar-internet-och-hur-fungerar-det-barn-om-internet.pdf

Cert-SE

För er som är intresserade av IT-säkerhet så vill jag varmt rekommendera http://cert.se/ som varje vecka länkar till intressanta artiklar i ämnet. Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jobbar du med förvaltning och/eller drift av IT-system är det även en god idé att prenumerera på deras e-postutskick.

Spotify och din bandbredd

En sak som knappast är hemlig men som är lätt att glömma av är att Spotify delvis använder sig av icke-hierarkisk distribution, så kallat peer-to-peer-network (P2P), för att strömma musik där din klient är en del i nätverket. Detta innebär att din cache används för trafik uppåt. Kan du inte lyssna på musik samtidigt som du lirar datorspel utan att det laggar eller om du använder ett 3/4G-modem med max totalt 10GB trafik/månad så kanske det finns en anledning till att strypa denna trafiken.

Sedan jag kom hem ifrån jobbet idag jag strömmat mer trafik upp än ner:

117 MB upp och 53 MB ner

Spotify_bandwidth

Du kan ha upp till 60 kopplingar till andra klienter:

En bild på Spotifys uppkopplingar för min session

Spotify_connections

NetBalancer och NetLimiter är exempel på program så låter dig kontrollera din nätverkstrafik:
http://superuser.com/a/391430
…eller Throttled om du har Mac OS X.

Gunnar Kreitz och Fredrik Niemelä på Kungliga Tekniska Högskolan har gjort en undersökning om detta:
Undersökningens resultat i PDF
En läsvärd sammanfattning

Spotify sound

Skapa din egen trollstav

Windows 8: Metro

Jag har nu kört Windows 8 på jobbet i ett par månader och det fungerar bra. Den gamla startmenyn saknar jag inte alls. Använder man pin-funktionerna på aktivitetsfältet rätt så behövs inte startmenyn. Den NYA startmenyn i helskärmsläge stör jag mig dock på! Jag har ingen användning för Metro-gränssnittet utan touch-skärm. Bort med de stora fyrkanterna!

Det blir att installera något fix i morgon. Sneglar på detta programmet: http://www.stardock.com/products/start8/

Hallelulja!

Scouting

Hittade en fin liten video inför en pubrunda i somras. Tyvärr så blev jag sjuk och kunde inte delta men förberedelserna var ändå seriösa:
Länk till film på Skydrive

VB.NET DataSet, TableAdapter och SQLConnection

Idag ville jag ändra en SQLConnection för ett DataSet beroende på den aktuella app.config-filen i projektet. Det var lättare sagt än gjort ifrån designläge. Som alltid hjälpte det att Googla en stund och läste mig till att man kan skapa en extra konstruktor i sin TableAdapter-klass med ett argument av typen SQLConnection. Man skapar förslagsvis även en publik metod även där med en parameter i form av SQLConnection. Nu kunde jag använda både konstruktorn och den publika metoden för att byta SQLConnection i runtime!

Lägg till konstruktor och metod i klassen:


Partial Public Class tblMyTableAdapter
Public Sub New(ByVal connection As SqlConnection)
Me.SetConnection(connection)
Me.ClearBeforeFill = True
End Sub

Public Sub SetConnection(ByVal connection As SqlConnection)
Me.Connection = connection
End Sub
End Class

Ändra i runtime:


Dim connection As New SqlConnection(Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings(
"sträng").ConnectionString)
MyTableAdapter.SetConnection(connection)

Länk till StackOverflow

Loading...
X