Loading...
X

VB.NET DataSet, TableAdapter och SQLConnection

Idag ville jag ändra en SQLConnection för ett DataSet beroende på den aktuella app.config-filen i projektet. Det var lättare sagt än gjort ifrån designläge. Som alltid hjälpte det att Googla en stund och läste mig till att man kan skapa en extra konstruktor i sin TableAdapter-klass med ett argument av typen SQLConnection. Man skapar förslagsvis även en publik metod även där med en parameter i form av SQLConnection. Nu kunde jag använda både konstruktorn och den publika metoden för att byta SQLConnection i runtime!

Lägg till konstruktor och metod i klassen:


Partial Public Class tblMyTableAdapter
Public Sub New(ByVal connection As SqlConnection)
Me.SetConnection(connection)
Me.ClearBeforeFill = True
End Sub

Public Sub SetConnection(ByVal connection As SqlConnection)
Me.Connection = connection
End Sub
End Class

Ändra i runtime:


Dim connection As New SqlConnection(Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings(
"sträng").ConnectionString)
MyTableAdapter.SetConnection(connection)

Länk till StackOverflow

Leave Your Observation

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *